Visia är personuppgiftsansvarig

När du använder Visias tjänster eller förekommer i Visias register är Visia personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att Visia måste ha rätt att behandla dina uppgifter samt behandla dessa på rätt sätt. Då Visia arbetar med omfattande personuppgifter har Visia utsätt ett dataskyddsombud. Vänligen kontakta vårt dataskyddsombud för mer information på info@visia.se.

 

Rätten att bli glömd

Du har rätt att få din data raderad. Du kan genom att kontakta Visia få dina uppgifter borttagna. Insänd din förfråga till info@visia.se för att se vilka uppgifter som behandlas av Visia. Om du återkallar samtycket för Visia en intresseavvägning angående uppgifterna. Dina uppgifter kan användas till marknadsföringsutskick.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att hämta ut din data

Visia kommer från den 25 maj 2018 att tillhandahålla dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut, och du kan därefter också använda, dina personuppgifter på något annat håll. Dataportabiliteten omfattar uppgifter som du har lämnat till Visia och som Visia använder för att underlätta avtalsförhållandet. Visia gör en bedömning angående utlämnande sekretessbelagda uppgifter.

 

Visias integritetspolicy

Visia värnar om dina personuppgifter och din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Visia insamlar och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan kontakta oss vid frågor eller funderingar kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@visia.se, med text i ämnesraden Dataskydd.

Genom att använda Visias tjänster samt Food Corner by HGM, accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du accepterar också att Visia skickar e-postutskick samt kontaktar dig via brev för att skicka information. Det är därför viktigt att du förstår denna policy vid användning av våra tjänster. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter.

 

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du bekräftar ett köp i en kiosk eller ingår avtal med våra kunder, kontaktar oss och när du använder någon annan av Visias tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta är bland annat:

Person- och kontaktinformation – Namn, födelsedatum, personnummer, adress, mejladress, mobiltelefonnummer, etc.

När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på HGM:s kiosker, väljer att betala med fakturafinansiering, kan vi samla in följande information:

Person- och kontaktinformation – Namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information om varor/tjänster – Övergripande information om köp.

Informationen du ger oss, används endast för utförande av våra tjänster. Ytterligare information inhämtas inte. Överflödig information behandlas i regel inte.

 

Vad gör vi med din information?

Visia – Behandlar personuppgifter för följande syften:

Avtal – De personuppgifter för att fullfölja tjänsten som avtalats med vår kund.

Samtycke – I vissa fall endast då skriftligt samtycke har insamlats.

Rättslig grund – Vissa uppgifter kan på grund av rättslig grund inhämtas för att uppfylla till exempel Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller Bokföringslag (1999:1078).

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att säkerställa att avtal följas samt att rätt person identifieras.

Kommunikation med dig som kund eller gäldenär sker med uppgifter inhämtade från dig eller från SPAR. Enligt inkassolag inhämtas inte uppgifter förutom adress vid första kontakt. Information tilldelas endast från våra kunder och Visia lämnar inte ut uppgifter om det inte begäras av myndighet med grund i lag. Visia vidtar tekniska och lagliga aspekter vid behandling samt överföring av uppgifter till myndigheter eller koncernbolag. I vissa fall kan även uppgifter överföras till underbiträde.

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om finansiering eller nyttjar våra tjänster. Det kreditupplysningsföretag vi samarbetar med är SYNA.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för oss att utföra våra åtaganden och avtal gentemot våra kunder. Vi behandlar uppgifter under en period om två års tid med undantag från de lagregler som är speciallagar. Vi sparar uppgifter för andra syften, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt och bokföring och endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter för personuppgifter är tillgång, rättelse och radering. Om du har uppgift felaktiga uppgifter eller vår kund har insamlat felaktiga uppgifter om dig har du rätt att få rättelse av uppgifterna. Du har även rätt att en gång per år få en kopia på vilka uppgifter som behandlas om dig. Om du önskar få tillgång till uppgifter vid mer än ett tillfälle per år utgår en avgift som tas i förskott. Du har även rätt att bli glöm och dina uppgifter raderas då vid begäran. Dock kan vissa uppgifter enligt lag behöva sparas även efter begäran om att radera uppgifter.

Visia Finans AB (privat) med organisationsnummer 5509020-9523 har sitt säte på Norra Vallgatan 68, 211 22 Malmö. Visia har ett dataskyddsombud. Visia Finans AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Visia Finans AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Besök vår hemsida www.visia.se för mer information.