Gör det själv? Eller ta hjälp?

Att driva företag har sina utmaning, du kan göra allt, du kan också fokusera på vad som driver dig!

Indrivning av skulder är en central process för företag som vill säkerställa att de får betalt för sina tjänster eller produkter. Det börjar med en obetald faktura och slutar med indrivning av en fordran. I processen finns olika steg och juridiska aspekter som är involverade. Denna artikel ger en översikt över indrivning, vad det innebär att driva in skulder med frågeställningen “Är det värt att göra det själv?”. Men vi börjar från början.

Vad är Indrivning?

Indrivning är processen att få in pengar som en gäldenär är skyldig en borgenär. Detta kan innefatta allt från påminnelser om obetalda fakturor till mer formella åtgärder som att anlita ett indrivningsföretag som sköter hanteringen eller på egen hand ta rättsliga åtgärder.

Börja med en snäll påminnelse

När en faktura förfaller till obetald, kan företaget välja att skicka en betalningspåminnelse. Om betalning fortfarande inte sker, kan nästa steg vara indrivning av den obetalda fakturan. Detta innebär att man tar mer formella åtgärder för att säkerställa att skulden betalas.

En betalningspåminnelse är inte alltid obligatorisk, men det är en vanlig praxis bland många företag. Det ger gäldenären en sista chans att betala innan mer strikta åtgärder vidtas.

Indrivning av fordran, nästa steg

Indrivning av er fordran är nästa steg när obetalda fakturor inte reglerats. En fordran kan vara vilken skuld som helst som en person eller ett företag är skyldig ett annat. När en fordran är obetald kan borgenären välja att anlita ett indrivningsföretag för att hjälpa till med processen eller påbörja den juridiska processen själv.

När blir det värt att ta hjälp av ett indrivningsföretag?

Enkelt sagt, vill du lägga minimal tid på indrivning är det ingen fråga om fördelarna med att välja ett indrivningsföretag som specialiserar sig på att driva in skulder åt andra företag. De har expertis och resurser för att hantera hela indrivningsprocessen, från att skicka påminnelser till att ta rättsliga åtgärder om nödvändigt. När ett indrivningsföretag anlitas, agerar de på uppdrag av borgenären för att säkerställa att skulden betalas.

Beroende på företagets situation och din tid är det en avvägning. Ett mindre företag kan tycka att kundrelationen är viktig och vill vänta in i det sista innan man går den juridiska vägen. Ett större företag vill avlasta den ekonomiansvarige så att den slipper “jaga” betalningar och kan istället fokusera på ekonomisk styrning.

Det finns inga raka svar om när det är värt att ta hjälp. Det är antingen en policy, något personligt eller en del av processarbetet i en organisation. Kontakta oss och berätta om er situation för att hitta hur vi kan lösa ert problem.

Juridiska Aspekter av Indrivning

Det finns flera juridiska aspekter att beakta vid indrivning av skulder. Datainspektionen har till exempel regler för hur inkassokrav får utformas och skickas. Om en gäldenär har invändningar mot en skuld, får ett inkassokrav normalt skickas ändå, förutsatt att invändningen inte ger sannolika skäl att fordran är obefogad.

För att undvika juridiska problem bör företag se till att de följer alla relevanta lagar och regler när de driver in skulder. Detta inkluderar att ha tydliga och transparenta fakturerings- och betalningsprocesser.

Effektiva Strategier för Indrivning

För att effektivt driva in skulder kan företag använda följande metoder:

  1. Skicka regelbundna påminnelser: Påminn gäldenären om obetalda fakturor innan de förfaller.
  2. Ha en dialog med kunden: Det kan vara glömt, det kan vara tillfälliga likvida problem, det kan vara en mindre invändning som går att lösa utan att starta processer.
  3. Rättsliga åtgärder: Om det är dåligt gehör från kunden, blir det nödvändigt att ta rättsliga steg för att driva in skulden. Det börjar med ett föreläggande hos Kronofogden.
  4. Anlita ett indrivningsföretag: Överlämna det till företag som bygger sin verksamhet kring indrivning. Du slipper tänka på det och ökar chansen för betalning.

Slutsats

Indrivning av skulder är en nödvändig process för att säkerställa att företag får betalt för sina tjänster och produkter. Genom att förstå de olika stegen och juridiska aspekterna involverade i indrivning av obetald faktura och indrivning av fordran, kan företag förbättra sina chanser att lyckas med indrivning.

Användningen av professionella indrivningsföretag kan vara en effektiv lösning för att hantera mer komplicerade eller långvariga skulder.