INFORMATION

Här hittar du information om vår juridiska tjänster

Vi på Visia Juridik är din brygga från lagar och paragrafer till konstruktiva och praktiska lösningar. Våra jurister arbetar inom stora delar av det juridiska fältet och har gedigen erfarenhet av allt från avtalsskrivningar till tvistemålsprocesser.

Är du intresserad av att veta mer om vår tjänst Juridisk rådgivning och inkasso, klicka på ”Bli kund” uppe i menyn och fyll i formuläret så kontaktar någon av våra säljare dig för att berätta mer. Välkommen!

VÅRA TJÄNSTER

Hos oss får du tillgång jurister som kan hjälpa ditt företag med allt juridiskt arbete

Tvistemål

Juridisk rådgivning

Avtalsskrivning

Familjerätt

INFORMATION OM VÅRA TJÄNSTER

Här kan du läsa mer om våra olika tjänster.

Affärsjuridiken omfattar hela det regelverk som styr ett företags vardag. Vår hjälp kan vara allt från en enkel konsultation om vad en paragraf i ett avtal innebär till mer omfattande uppdrag som exempelvis upprättande av avtal från grunden.

Vi hjälper er med att formulera de avtal som ni behöver eller att gå igenom avtalsförslag som ni har fått av motparten. Vi bidrar med juridisk expertis för att belysa negativa aspekter och därmed minska er framtida risk. Exempel på avtal som vi gärna biträder med är aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal, köpeavtal, uppdragsavtal, anställningsavtal med flera.

Vi biträder klienter i såväl stora som små kommersiella tvister, från upprättande av stämningsansökan till deltagande i en rättegång. Vi har stor erfarenhet av tvister utanför som vid domstol. Genom vår inkassotjänst ser vi till att alla fordringar får ett avslut. Vi administrerar även kontakten med försäkringsbolagen genom vårt systerbolag Försäkringskompassen AB avseende rättsskydd för täckande av rättegångskostnader.

Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt möte med juridisk utvärdering, på telefon 010-10 25 800 eller på e-post info@visiainkasso.se.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. För att reglera egendomen som sambor äger tillsammans upprättas ett samboavtal. Den egendom som sambor äger tillsammans är bohag och bostad som har införskaffats till gemensamt bruk. Sommarhus och fordon är exempel på egendom som inte ägs gemensamt av sambor.

Varför behöver man ett samboavtal? För att reglera äganderätten av bohag och bostad. Det kan t.ex. vara så att ena sambon går in med en större kapitalinsats och därför ska äga större delen av bostaden vid en separation. Att notera är att sambor inte kan ärva varandra.

Ett äktenskapsförord upprättas innan eller efter personer har gift sig och då man vill reglera det gemensamma och det enskilda ägandet. Ett äktenskapsförord upprättas när ena maken har mer tillgångar än den andra.

Varför behöver man upprätta ett äktenskapsförord? Om makar skiljer sig förhindrar äktenskapsförordet exempelvis att ena parten blir ägare i den makens eller makans företag, släktens sommarstuga o.s.v. Ett äktenskapsförord ser till att ett äktenskap baseras på kärlek.

Ett testamente beskriver en persons sista känslomässiga och ekonomiska vilja. Vanligtvis skriver testamentsupprättaren hur dennes egendom ska fördelas, men önskemål kring begravningens utformning är också vanliga.

Varför behöver man upprätta ett testamente? Om man tydligt anger hur egendomen ska fördelas minimerar man risken för meningsskiljaktigheter mellan de efterlevande. Pengar är en av de största anledningarna till att släkter splittras och därför kan det vara att föredra att tydliggöra en fördelning.

En bouppteckning är en förteckning över en avlidnes skulder och tillgångar. När en person avlider upprättas en bouppteckning för att se vad som finns i dödsboet som de efterlevande ska ärva.

Varför behöver man upprätta en bouppteckning? Man behöver upprätta en bouppteckning för att ordna upp vilka skulder och tillgångar som finns i boet. Enligt svensk lag är man skyldig att göra en bouppteckning i samband med ett dödsfall.

Ett gåvobrev i fastighet upprättas skriftligen och upprättas när nya ägare registreras i en fastighet.

Varför behöver man upprätta ett gåvobrev i fastighet? När man vill ge eller motta en gåva i fastighet. Gåvan kan fungera som förskott av arv. Att notera är att reglerna för anmälan av gåva är olika mellan sambor och gifta.

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna som gäller våra juridiska tjänster.

Hitta du inget svar?

Ange din fråga nedan så återkommer vi inom kort.

Hur ansöker jag om rättshjälp?

Rättshjälp ansöker du om via ditt juridiska ombud hos Rättshjälpsmyndigheten. Förutsättningen för att ansöka om rättshjälp är att du tjänar under 260.000kr om året (du får lägga till 15.000kr per barn, det vill säga har du ett barn är maxbeloppet 275.000kr och så vidare). Exempel på ärenden som innefattas av rättshjälp är vårdnads/umgängestvister (i första hand rättskydd), arbetsrättsliga tvister, tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp (i första hand rättskydd). Notera att man i ärenden där du kan få rättskydd alltid ansöker om det i första hand.

Hur ansöker jag om rättskydd?

Rättskydd ansöker du om via ditt juridiska ombud till ditt försäkringsbolag (där du har tecknat en hemförsäkring). Rättskyddet brukar täcka ca 80 % av kostnaderna som uppstår i processen. Exempel på ärenden som innefattas av rättskydd är tvister som överstiger ett halvt basbelopp (ca 22 500kr) och vårdnads- och umgängestvister(förutsätter att ni har varit separerade i minst 2 år). Exempel på ärenden som inte innefattas av rättskydd är bodelningar, småmålsärenden (tvister under 22 500kr), arbetsrättsliga tvister och förvaltningsrättsliga ärenden såsom överklagande av beslut från Försäkringskassan. Kontakta ditt försäkringsbolag och fråga hur rättskyddet i din hemförsäkring fungerar.

En person är skyldig mig pengar, hur går jag tillväga för att få tillbaks dem?

Börja med att upprätta ett kravbrev med anmodan om återbetalning av skulden. Om detta inte skulle fungera är nästa steg att ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Om betalningsföreläggandet bestrids så finns möjligheten att låta ärendet prövas av tingsrätten.

Jag har fått en faktura som jag anser vara felaktig, hur går jag tillväga för att bestrida fakturan?

Först bestrider du fakturan/kravet skriftligen till motparten, via brev eller mail. Se till att spara en kopia av bestridandet så du kan styrka att du har bestridit samt när det gjordes. Ange klart och tydligt i skrivelsen varför du bestrider, dvs. dina grunder för bestridandet. Du kan också kontakta vår inkassoavdelning för mer information.

Vad är ett småmål?

Ett småmål är ett tvistemål där tvistesumman understiger ett halvt prisbasbelopp (22 250kr). I småmål finns det ingen möjlighet att ansöka om rättskydd eller rättshjälp vilket innebär att du får stå för dina kostnader själv om du vill anlita en jurist. Det betyder också att du inte behöver stå för motpartens kostnader om du skulle förlora.

Jag ska upprätta ett testamente, vad behöver jag tänka på?

Ett testamente måste bevittnas av två utomstående personer. Vittnena får inte vara släkt eller på annat sätt närstående med testatorn och inte heller omfattas av vad som bestäms i testamentet. Om du inte har barn står det dig fritt att testamentera dina tillgångar till vem du vill. Om du har barn har du rätt att testamentera 50 % till någon annan än barnen.

Vad är en laglott?

En laglott är ett barns oinskränkta rätt till en viss del av sin förälders kvarlåtenskap i samband med dennes frånfälle. Laglotten utgör halva förälderns kvarlåtenskap uppdelat på det antal barn den avlidne föräldern har. Alltså 50 % om det finns ett barn, 25 % om det finns två barn och så vidare. Särkullbarn (barn till skilda/ogifta föräldrar) har rätt till sin laglott direkt vid förälderns frånfälle medan bröstarvingar (äkta pars gemensamma barn) får vänta på sin laglott tills båda föräldrarna har avlidit.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

010 - 10 25 800

Info@visia.se

Måndag - Fredag 9:00 - 15:00

Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm