Har du ett klagomål?

Vänligen skicka ett e-postmeddelande med ditt klagomål till info@visia.se

Ditt inkomna meddelande utreds av ombudsmannen för klagomål. Klagomålet skrivs ut och sätts i en pärm för att samla dessa meddelanden, för att dessa ska vara nära till hands och så att vi kan förbättra våra rutiner.

Visia Finans AB följer riktlinjerna i Tillämpning av inkassolagen – Datainspektionens allmänna råd. Därför har vi på Visia Finans AB upprättat en klagomålspolicy och instruktion. För alla anställda hålls en utbildning i det berörda ämnet.

Efter utredning och utvärdering av inkomna klagomål och meddelande sammanställs dessa för att senare redovisas för styrelse eller ledning.

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

010 - 10 25 800

Info@visia.se

Måndag - Fredag 9:00 - 15:00

Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm