Inkasso för företag

Våra inkassotjänster underlättar företagandet

Kort om vår företagsinkasso

När du står inför problemet med betalningar från dina kunder har vi god erfarenhet av att hantera fodringar så att ert företag får betalt. Vi jobbar effektivt och professionellt i dialogen då vi är måna om att bibehålla den goda relationen som ni byggt upp med era kunder.

Styrkan i vårt erbjudande är att ni inte behöver betala! Våra intäkter kommer från lagstadgade avgifter när ärenden hanteras.

Kort vad som ingår

Både företaget och dina kunder får alltid en personlig handläggare hos oss som ni kan vända er till för att få hjälp, guidning och svar på era frågor. Vår utgångspunkt i varje ärende är att ni alltid ska få betalt för utförda tjänster eller levererade varor såväl som att era kunder vill göra rätt för sig.

Se oss som en mellanhand så ni kan lägga tid och energi på andra saker än obetalande kunder. Låt oss få hjälpa er driva in pengarna ni är berättigade till.

VÅR PROCESS FÖR FÖRETAG

Så fungerar vår inkassotjänst, steg för steg

 • Steg 1 - Faktura

  Inkasso för företag börjar med att ni skickar er faktura till kunden och förhoppningsvis så får ni betalt. Får ni inte betalt så kontaktar ni oss.

 • Steg 2 - Inkassokrav

  I fall er kund inte visar betalvilja så aktiverar ni vår inkassotjänst och skickar den förfallna fakturan till oss. Vi tar över ärendet och ett inkassokrav ställt mot er kund.

 • Steg 3 - Inkassokrav 2 (Final notice)

  Vi skickar ut ett andra inkassokrav om det första utgår. Finns det ingen respons från kunden gör vi en bedömning av företagets betalningsförmåga. Sedan kontaktar vi er med en rekommendation om vidare process.

 • Steg 4 - Kronofogden

  En dialog med företaget är viktigt och om betalning inte inkommer är det viktigt att få skulden fastställd. I det här skedet är det i stort sett alltid ett måste att skicka ett betalningsföreläggande till Kronofogden. Vår inkassotjänst tar hand om det.

 • Steg 5 - Verkställighet

  När utslag meddelats är skulden fastställd och vi kan vända oss till Kronofogden för att mäta ut tillgångar. Om gäldenär saknar utmätningsbara tillgångar lägger vi ärendet på efterbevakning och vi står för samtliga utgifter.

 • Steg 6 - Tingsrätten

  Om gäldenär bestrider inkassokraven, betalningsföreläggande eller inte blir delgiven hjälper vi dig med stämningsansökan och företräder er i tingsrätten. Vi gör det lättare att driva företag för dig.

INKASSO FÖR FÖRETAG - UTAN AVGIFTER

Att prova vår inkassotjänst är en bra start

Med många år i branschen har vi samlat på oss erfarenhet och förståelse för att möta kraven som branschen ställer. Vad innebär det för dig?

 • Vi är en auktoriserad inkassobyrå och hjälper alla företag, små som stora.
 • Vår inkassotjänst är utan dyra årsavgifter eller extraavgift per inskickat ärende.
 • Vid lyckad indrivning får ni som kund tillbaka kapitalbeloppet medan vi behåller räntan samt de lagstadgade avgifterna som uppstår vid en inkassoprocess som arvode.
 • Ni får tillgång till en klientinloggning med en tydlig överblick över era ärenden.
 • Vi har en unik indrivningslösning, kontakta oss så berättar vi mer.
 • Med detta upplägg vi vill ha betalt lika mycket som du och kommer jobba extra för att det ska bli av.
 • Vi erbjuder även utlandsinkasso med ett lågt, fast arvode vid förmedlingen, fasta priser och fasta provisionsnivåer inom EU.

Gör dina betalningsutmaningar till vår styrka

Vänta inte med att kontakta oss! Skicka in dina uppgifter så ringer upp, vi pratar igenom er situation för att hitta en väg framåt. Alla företag fungerar annorlunda och har sina branchspecifika hantering, är det viktigt för dig, är det viktigt för oss!

VANLIGA FRÅGOR & SVAR FÖR FÖRETAG

Svar på de vanligaste funderingarna för våra inkassotjänster.

Ska jag skicka en betalningspåminnelse och ett inkassokrav direkt?

En betalningspåminnelse skickas när en faktura inte blivit betald i tid. Den informerar om att sista dagen för betalning har passerats och kan också inkludera ett nytt förfallodatum eller en varning om att skulden kan komma att skickas vidare till inkasso om den inte regleras.

När det gäller inkassokrav, så innebär de oftast en form av påtryckning. Vanligtvis varnar den som vill ha betalt med att vidta rättsliga steg, som att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, om inte skulden betalas.

Inkassolagen ger riktlinjer för hur ett inkassokrav ska se ut för att göra det enklare för den skuldsatte att förstå och hantera kravet. Kravet ska tydligt visa vem som kräver pengarna och på vilken grund. Detaljer som beloppet, hur räntan har beräknats och andra avgifter måste vara klart specificerade.

Finns någon gräns hur små belopp som kan kravställas?

Det finns ingen begränsning, det blir mer en fråga om att göra det ekonomiskt försvarbart med gällande tid och kringkostnader. 

Är det skillnad på inkasso och krav till företag?

Kravet i sig skiljer sig inte när det skickas till företag. Anser du att kravet är riktigt bör du betala skulden, inklusive ränta och inkassokostnad, inom den tid som anges i inkassokravet.

Det kom ingen betalningspåminnelse innan inkassokravet. Är det korrekt?

Ja, i de flesta fall finns det ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan ett inkassokrav. Trots detta väljer många borgenärer att först skicka en påminnelse.

Vi fick ett inkassokrav trots en bestridan av fakturan. Får man göra så?

Datainspektionen anser att inkassobolag i allmänhet får skicka ett inkassokrav även om gäldenären tidigare har invänt mot fordran. Om invändningen däremot ger sannolika skäl att fordran inte är lagligen grundad eller verkar obefogad, bör inget inkassokrav skickas.

När preskriberas en fordran?

Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva in fordran/skulden.

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument preskriberas dock redan tre år efter tillkomsten. Detta gäller om preskriptionen inte avbryts innan tiden har löpt ut.

Preskription avbryts genom att gäldenären får ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen. Den avbryts också om borgenären åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogdemyndigheten. Preskriptionen avbryts vidare om gäldenären på något sätt erkänner fordringen, till exempel genom att betala en del av den.

När preskriptionen avbryts börjar preskriptionstiden att löpa på nytt.

Tvister om huruvida en fordran har preskriberats eller inte avgörs av allmän domstol. Datainspektionen har ingen möjlighet att bistå vid eller avgöra sådana tvister.

Hitta du inget svar?

Ange din fråga nedan så återkommer vi inom kort.

  Kontaktuppgifter

  Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

  010 - 10 25 800

  Info@visia.se

  Måndag - Fredag 10:00 - 15:00

  Brahegatan 10, 114 37 Stockholm