Vad vill du göra?

Så gör du

Om du har fått ett påminnelsebrev eller ett inkassokrav är det viktigt att du är aktiv genom att betala av skulden och inte låter den växa och bli större. Passivitet löser inte skulden och det är bättre att du som har mottagit ett brev öppnar upp en dialog med inkassobolaget genom att förklara din situation. Inkassoverksamheter är vana vid att hitta lösningar för att minska dina skulder. Kan du inte betala hela belopp gör vi, i samråd med vår klient och dig, upp en amorteringsplan.  I vårt fall finns vi som inkassoverksamhet lika mycket för dig med skulder som för våra klienter som vill ha in sina pengar.

Vid passivitet ökar räntan och risken finns att du hamnar hos kronofogden. Öppnar du upp en dialog slipper du förstöra din framtid genom att du hamnar hos kreditinstituten med en betalningsanmärkning.

Om du anser att betalningspåminnelsen eller inkassokravet är ogrundat bör du hellre bestrida kravet, innan förfallodatumet, än att betala ut obefogade belopp. Anser vår klient att de har rätt till pengarna kan vi försöka förlikas om ett belopp istället för att dra igång en onödig process vid domstol som ofta leder till högre kostnader.

Alla inkassokrav / betalningar ska göras till:

Bolag: Visia Inkasso AB
Bankgiro: 5019-0313
Betalningsreferens: Referensnr / OCR

Har du några frågor angående ditt ärende eller betalning kan du alltid kontakta vår kundtjänst på 010 – 10 25 800

Kontaktuppgifter

Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

010 - 10 25 800

Info@visia.se

Måndag - Fredag 10:00 - 15:00

Brahegatan 10, 114 37 Stockholm