Effektiv inkassoservice

Visia Inkasso & Juridik AB har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet. Vi fokuserar att hjälpa dig och ditt företag att driva in dina fordringar. Vi har tillstånd att, för annans räkning, hjälpa dig att få in de pengar som du är värd och har rätt till. Inkassoindrivning är en service som är gratis för dig som kund hos oss. Alla kostnader tilläggs på gäldenären.

De kostnader som kan tas ut vid inkassoverksamhet är reglerade i Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Avgifter/kostnader är reglerade i 4§ 2:a stycke i samma lag. Du har rätt till din påminnelseavgift, på 60 kronor, om du har avtalat om detta tillsammans med din kund, vid avtalets uppkomst. Inkassokostnad på 180 kr har den som bedriver inkassoverksamhet rätt att ta ut på gäldenären vid förfallen fordran och fordran gäller ett krav.

Om gäldenären gärna vill betala din fordran men inte har likviditeten att betala hela beloppet upprättar vi en amorteringsplan som gäldenären ska förhålla sig efter.

Avgiften för att upprätta en amorteringsplan är 170 kr, 4§ 3p. Amorteringsplanen ska uppställas i samråd mellan gäldenären och dig som kund. För oss är det viktigt att din kan godta planen och vi godkänner inte en ofördelaktig plan.

Den 16e mars 2013 trädde Förseningsersättning i kraft för att motverka sena betalning inom näringslivet. Lagändring är baserad på EU-direktiv och vänder sig till avtalsförhållanden mellan näringsidkare. Fordran måste ha förfallit (kredittid på minst 30 dagar) samt lagstadgas dröjsmålsränta ska kunna tas ut enligt räntelagen för att få ta ut en avgift på 450 kr.

Exempel på utrett inkassokrav

Din fordran : 5 000,00 kr.
Inkassoavgift : + 450,00 kr.
Gäldenären ska betala totalt : 5 450,00 kr.
Gäldenären betalar : 5 450,00 kr.
Inkassoavgift : – 450,00 kr.
Totalt du får ( * ) : 5 000,00 kr.
* ev. ränta kan tillkomma

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i uppgifterna nedan för att bli kontaktad av en av våra specialister inom 24 timmar.

  Därför ska du välja oss

  • Administrativ avlastning
  • Slipp skicka inkassokrav i eget namn
  • Behåll goda kundrelationer
  • Skicka obegränsat med inkassokrav
  • Du betalar aldrig för våra tjänster

  Har du några fler frågor?

  Kontakta Oss

  Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

  010 - 10 25 800

  Info@visiainkasso.se

  Måndag - Fredag 10:00 - 15:00

  Brahegatan 10, 114 37 Stockholm