Kronofogdemyndigheten

Kronofogden är den myndighet som utmäter och verkställer utslag och domar. Kronofogden utmäter tillgångar där tillgångar finns och i viss specifik ordning och börjar med och se om lön finns hos gäldenären. Om gäldenären inte har lön ser kronofogden om tillgångar finns i form av banktillgodohavande, fonder eller aktier. Om dessa tillgångar inte kan finnas ser en kronofogde om lös egendom kan utmätas hos gäldenären.

Denna egendom regleras i 4 kap 17-23§§ i Utsökningsbalken och exempel på lös egendom är spelkonsoler, smycken, dyra möbler, klockor, bilar eller dylikt. Slutligen utreder Visia Inkasso & Juridik AB om gäldenären har fast egendom i form av ägande av en bostadsrätt eller hus.

Vill du ha mer information kontakta oss eller gå in på http://www.kronofogden.se/.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i uppgifterna nedan för att bli kontaktad av en av våra specialister inom 24 timmar.

  Därför ska du välja oss

  • Administrativ avlastning
  • Slipp skicka inkassokrav i eget namn
  • Behåll goda kundrelationer
  • Skicka obegränsat med inkassokrav
  • Du betalar aldrig för våra tjänster

  Har du några fler frågor?

  Kontakta Oss

  Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

  010 - 10 25 800

  Info@visiainkasso.se

  Måndag - Fredag 10:00 - 15:00

  Brahegatan 10, 114 37 Stockholm