Tvistemål utan dyra rättegångskostnader

Om din kund bestrider/invänder/protesterar mot din fordran bedömer vi den inkomna bestridan om den har en giltig. Om bestridan anses oriktig enligt Datainspektionens riktlinjer meddelar vi dig och din kund om detta. Mer information om vad en oriktig bestridan finner du i Tillämpning av inkassolagen – Datainspektionens allmänna råd på sidan 36 eller genom att kontakta oss på Visia Inkasso & Juridik AB.

Om bestridan anses giltig efter vår tolkning av Datainspektionens riktlinjer och föreskrifter är nästa steg i processen att ansöka om stämning vid domstol för att säkerställa fordrans riktighet. Därefter tar vi den fastställda domen och lämnar in till kronofogden för verkställighet och således, får du dina pengar.

Tvistemålsprocessen blir betydligt mer simpel om det tvistade beloppet inte överstiger 22250 kr.

Processen, småmål/förenklat tvistemål, begränsar ersättning för rättegångskostnaderna till en timmes ersättning för den vinnande parten. Till skillnad ifrån den ovannämnda processen ersätts rättegångskostnaderna till ett obegränsat belopp om det tvistade beloppet överstiger 22250 kr.

Vill du veta mer eller har frågor vänligen kontakta oss, så går vi igenom förloppet!

Information om ditt tvistemål

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i uppgifterna nedan för att bli kontaktad av en av våra specialister inom 24 timmar.

  Därför ska du välja oss

  • Administrativ avlastning
  • Slipp skicka inkassokrav i eget namn
  • Behåll goda kundrelationer
  • Skicka obegränsat med inkassokrav
  • Du betalar aldrig för våra tjänster

  Har du några fler frågor?

  Kontakta Oss

  Har du några frågor om våra tjänster? Då får du gärna kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter och öppettider.

  010 - 10 25 800

  Info@visiainkasso.se

  Måndag - Fredag 10:00 - 15:00

  Brahegatan 10, 114 37 Stockholm